áron

Obsah

Áron - zajímavá rostlina na skalku i zahradu

(Arum)

Áron (Arum) je rod rostlin z čeledi áronovité (Araceae). Tyto rostliny jsou známé svým neobvyklým vzhledem a charakteristickými květenstvími, které se skládají z klásku a květního pláště. 

Jak áron vypadá

 • Listy: Listy áronů jsou velké, široké a často srdčitého tvaru. Jsou umístěny na dlouhých stoncích a vytvářejí atraktivní a dekorativní zelenou vegetaci.

 • Květenství: Nejcharakterističtější částí áronů je jejich květenství, které se skládá ze dvou hlavních částí – klásku (květenství samčí části) a květního pláště (květenství samičí části). Klásek může být tenký, vysoký stvol s drobnými květy, zatímco květní plášť je velký, listovitý a obvykle výrazně zbarvený. Květní plášť slouží k přilákání hmyzu k opylení.

 • Barva: Květní plášť áronů může být různých barev, včetně bílé, zelené, purpurové nebo červené.

Jak se áron pěstuje

Árony preferují polostinná a stinná stanoviště. Jsou vhodné pro zahrady, kde je dostatečně vlhká půda a ochrana před přímým slunečním zářením.

Tyto rostliny mají rády vlhkou, dobře odvodněnou půdu bohatou na organickou hmotu.

Půdu udržujte stále vlhkou, ale ne podmáčenou. Árony mají rády vlhké prostředí, ale přebytečná voda může vést k hnilobě kořenů.

Doporučuje se pravidelně hnojit organickým hnojivem na jaře a v létě.

Árony se mohou rozmnožovat semeny nebo dělením trsů. Semena se nejčastěji vysévají na jaře. Dělení trsů můžete provést na jaře i na podzim.

Pamatujte, že některé druhy áronů mohou obsahovat látky, které jsou pro člověka toxické, a mohou způsobit podráždění kůže a sliznic. Při pěstování áronů je tedy důležité dodržovat opatření k ochraně kůže i sliznic a manipulovat s nimi opatrně.

Áron - květy
Áron - listy

Áron plamatý

Áron plamatý (Arum maculatum) je druh rostliny z čeledi áronovité (Araceae). Tento druh je považován za původní druh v Evropě a některých částech Asie. Nejčastěji se také pěstuje na našich zahradách a ve skalkách.

Listy:

 • Listy áronu plamatého jsou srdčitého tvaru, často tmavě zelené barvy a mají charakteristické bílé nebo světle zelené skvrny nebo kresby na povrchu listu. Tyto skvrny jsou nápadné a daly rostlině druhové jméno „plamatý“.
 • Listy jsou umístěny na dlouhých stoncích a vytvářejí atraktivní zelený podrost.

Květenství:

 • Květenství áronu plamatého se skládá z klásku (květenství samčí části) a květního pláště (květenství samičí části). Klásek je tenký, vysoký stvol, na jehož vrcholu jsou drobné květy.
 • Květní plášť má výraznou, podlouhlou a listovitou podobu. Může být bílé, krémové nebo zelenavé barvy.
 • Květy v květenství vytvářejí zajímavý kontrast mezi kláskem a květním pláštěm.

Plody:

 • Po opylení se mohou na květenství vytvořit oranžové bobule, které obsahují semena.

Pěstování:

 • Áron plamatý je stínomilná rostlina, která se nejlépe cítí na polostinném až stinném stanovišti s vlhkou půdou.
 • Rostlina se může množit semeny, která mohou být vysévána na podzim nebo na jaře, nebo také dělením trsů na jaře či na podzim.
 • Je třeba si dát pozor na to, že některé části rostliny (zejména bobule) jsou pro člověka toxické a mohou způsobit podráždění kůže a sliznic.

Áron plamatý je zajímavá rostlina s charakteristickými listy a květenstvím. Je oblíbeným druhem mezi zahradníky, kteří hledají netradiční a dekorativní rostliny pro stinné části zahrady, předzahrádky či skalky.

Áron plamatý

Áron italský

Áron italský (Arum italicum) je dalším druhem z rodu Arum, který má zajímavý vzhled a je považován za okrasnou rostlinu. 

Jak áron italský vypadá

Listy: Listy áronu italského jsou středně velké a srdčitě tvarované. Mají tmavě zelenou barvu a často bílé nebo světle zelené skvrny, které jsou výraznější na povrchu listu. Skvrny mohou být různých tvarů a velikostí, což dodává listům atraktivní vzhled.

Květenství: Květenství áronu italského se skládá ze dvou částí – klásku (květenství samčí části) a květního pláště (květenství samičí části). Klásek je krátký, válcovitý a nápadně tmavý. Květní plášť má podobu zeleného lístku, který obklopuje klásek. Může být bílý, krémový nebo zelenavý.

Plody: Po opylení se na květenství áronu italského obvykle vyvinou oranžové nebo červené bobule, které obsahují semena.

Jak se áron italský pěstuje

Áron italský preferuje polostinná až stinná stanoviště s dobře odvodněnou půdou.

Rostlina může kvést na jaře až na začátku léta a poté vytváří plody, které jsou dekorativní po další část roku.

Ostatní podmínky jsou stejné jako u áronů obecně.

Stejně jako u jiných druhů áronů, je důležité si dát pozor na toxické vlastnosti některých částí rostliny.

Áron italský je oblíbenou okrasnou rostlinou pro zahrady a parky. Jeho unikátní listy a květenství přidávají do zahradního designu zajímavý a dekorativní prvek, zejména v polostinných a stinných oblastech.

Áron východní

Dalším z druhů áronů je áron východní (Arum cylindraceum, syn. Arum alpinum nebo Arum orientale). je to také vytrvalá rostlina s vejcovitým oddenkem. Listy má řapíkaté, střídavé, s listovými pochvami. Černé skvrny na čepeli vždy chybí – na rozdíl např. od áronu plamatého.

Jedná se o jednodomou rostlinu s jednopohlavnými květy. Květy se nacházejí v květenstvích, v klasech, které se nazývají palice. Květenství je podepřeno listenem, který připomíná toulec.

Květenství se skládá z mnoha květů, které jsou uspořádány do spirály. Naspodu palice jsou samičí květy, nad nimi je úsek samčích květů. Plodem jsou červené bobule.

Árón východní roste v Evropě, především v její východní, jihovýchodní a jižní části. V České republice se vyskytuje také spíše ve východních částech, kde nahrazuje áron plamatý. Dá se dobře pěstovat na skalkách a zahradách a má rád podobné podmínky jako ostatní druhy áronů.

Áron východní - květ

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články