Antraknóza ořešáku

Obsah

Antraknóza ořešáku - Marssonina junglandis

(Gnomonia leptostylla)

Antraknóza ořešáku, lat. Marssonina junglandis, je choroba způsobená houbou Gnomonia leptostylla

Tento druh napadá ořešáky a výjimečně i další druhy, jako jsou lískové keře. Choroba se projevuje jako skvrnité nekrózy na listech, které se postupně zvětšují až do stádia, kdy celý list uschne a opadne. Na letorostech jsou také tmavé, různě velké skvrny. Také může mít vliv na kvalitu a výnos plodů, při velkém napadení jsou plody celé tmavě hnědé a nepoživatelné.

Patogen přezimuje v napadených opadlých listech a choroba se samozřejmě nejvíce šíří za vlhkého počasí.

Prevencí této choroby je odstraňování infikovaných rostlin a dodržování správného způsobu hospodaření s ořešáky, jako je například pravidelné odstraňování suchých a poškozených větví, udržování rostlin v suchých podmínkách a používání fungicidů k prevenci a léčbě infekce.

Antraknóza ořešáku - příznaky na listu

Ořešák antraknóza vs bakteriální spála ořešáku

Antraknóza nejvíce postihuje ořešáky, ale může postihnout i lískové oříšky (lísku). Je také možné si ji splést s jinou chorobou těchto ořechových rostlin, a to s bakteriální spálou ořešáku, která je způsobena houbami Xanthomonas arbicola nebo Xanthomonas campestris nebo Xanthomonas juglandis. Bakteriální spála ořešáku se však poněkud liší – nejvíce se projevuje na plodech, kde se objevují černající skvrny, proniká však i do plodů, které následně černají. Je vidět i na listech, na kterých jsou však HRANATÉ skvrny. Na letorostech jsou také skvrny a letorosty mohou zasychat.

Antraknóza ořešáku - poškození plodů
Bakteriální spála ořešáku - poškození plodu

Antraknóza ořešáku postřik

Ačkoliv antraknózu ořešáku je nejlepší řešit prosvětlením koruny, může se stát, že už jste to nestihli a je potřeba použít nějaký postřik. Používají se fungicidy a doporučené jsou tyto:

  • Copag WG, 
  • Kuprikol 50,
  • Champion 50 WG,
  • Champion 50 WP.

Nezapomínejte na to, že postřiky jsou nebezpečné pro člověka, zvířata a přírodu okolo.

Vždy používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Při aplikace postřiků nejezte ani nepijte a po aplikaci si důkladně umyjte ruce.

Postřiky používejte jen za bezvětrného počasí.

Antraknóza ořešáku ochrana

Ještě jednou možností, jak se zbavit antraknózy, je používání organických hnojiv místo těch chemických. Organická hnojiva totiž dodají rostlinách přesně ty správné látky, aniž by je přehnojovala. Navíc organická hnojiva mohou vylepšit obranyschopnost rostlin tak, že ty se pak samy ubrání chorobám a škůdům.

Místo fungicidních prostředků tedy doporučujeme hnojit stromy Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů. Jestliže použijete Hnojík po celou sezonu, se vám podaří ořešáky „vyléčit“ i z antraknózy.

Repelentní účinek proti škůdcům a chorobám má na svědomí chitin, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny.

Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete ořešáky zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu.

2 l Hnojík

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články