alternariová skvrnitost mrkve

Obsah

Alternariová skvrnitost mrkve - ohrožení pro mrkev a fenykl

(Alternaria dauci)

 • Alternariová skvrnitost mrkve (Alternaria dauci) je choroba způsobená houbou Alternaria, která postihuje zejména mrkev a fenykl. Tato choroba je poměrně běžná a může způsobit vážné poškození úrody, pokud není řádně kontrolována.

Příznaky alternariové skvrnitosti mrkve zahrnují:

 • Skvrny na listech: Na listech rostlin se objevují hnědé až černé skvrny s bílým nebo světlejším středem. Skvrny mohou být zaoblené nebo nepravidelné a často mají charakteristické koncentrické kruhy.
 • Skvrny na řapících: Choroba může postihnout také řapíky, což jsou části listů, které je spojují s hlavním stonkem rostliny.
 • Skvrny na kořenech: Pokud je infekce vážná, může dojít k vytvoření hnědých skvrn na kořenech mrkve, což může způsobit vadnutí rostliny.

Alternariová skvrnitost mrkve se obvykle šíří v teplém a vlhkém počasí, které poskytuje příznivé podmínky pro růst a šíření houby Alternaria. Infekce se může šířit také přes semena nebo kontaminované zahradnické nástroje.

Alternariová skvrnitost mrkve

Alternariová skvrnitost listů mrkve - jak je škodlivá

Alternariová skvrnitost (Alternaria dauci) může pro mrkev být poměrně škodlivá, zejména pokud je infekce rozsáhlá a neřeší se důsledně. Tato choroba může negativně ovlivnit výnosy a kvalitu mrkve, což může mít dopad na zemědělce, zahradníky i potravinový průmysl (záleží na tom, jaké porosty jsou napadeny).

Následující faktory mohou určit, jak moc škodlivá alternariová skvrnitost může být:

 1. Rozsah infekce: Pokud se choroba šíří na velké ploše a postihuje mnoho rostlin, může vážně snížit celkový výnos a způsobit ztráty úrody.

 2. Fáze růstu rostlin: Pokud jsou rostliny infikovány v raných fázích růstu, může to způsobit deformaci a oslabení listů, což ovlivní celkový vývoj rostlin.

 3. Podmínky prostředí: Teplé a vlhké podmínky vytvářejí ideální prostředí pro růst a šíření houby Alternaria, což může způsobit rychlou a agresivní infekci.

 4. Odrůda mrkve: Některé odrůdy mrkve jsou více odolné vůči alternariové skvrnitosti než jiné. Odolné odrůdy mají vyšší pravděpodobnost odolávání infekci nebo omezení škodlivých účinků.

Důsledky alternariové skvrnitosti mohou zahrnovat snížení výnosů, snížení kvality mrkví (zhoršení vzhledu, chuti a trvanlivosti) a potenciální ztráty na trhu, pokud jsou plody nevhodné pro prodej.

Zemědělci a zahradníci se často snaží minimalizovat riziko infekce tím, že dodržují preventivní opatření, jako je vhodné střídání plodin, používání zdravých semen, kontrola zálivky a omezování vlivu podmínek, které přispívají k rozvoji choroby.

Je důležité si uvědomit, že účinky choroby se mohou lišit v závislosti na regionu, pěstované odrůdě, agrotechnických postupech a podmínkách prostředí. Průběžné pozorování a včasná reakce na výskyt choroby jsou nezbytné pro minimalizaci jejího vlivu na úrodu a kvalitu mrkve.

Alternariová skvrnitost mrkve - poškozený celý porost

Alternariová skvrnitost mrkve prevence

Prevence a kontrola alternariové skvrnitosti mrkve zahrnují následující opatření:

 1. Omezte zálivku shora a snažte se udržovat listy co nejsušší, abyste minimalizovali podmínky pro růst houby.

 2. Snažte se vysazovat mrkev na dostatečně vzdálených místech od loňských porostů, abyste snížili možnost přenášení choroby z minulých rostlin.

 3. Používejte certifikovaná a nekontaminovaná semena.

 4. Vhodně střídejte plodiny v zahradě, abyste snížili riziko opakované infekce.

 5. V případě závažné infekce použijte fungicidy, které jsou registrovány pro použití na mrkev, a postupujte podle návodů na obalu.

Při použití fungicidů, stejně jako jiných chemických látek v přírodě dbejte na to, že tyto látky mohou být nebezpečné pro člověka, zvířata i přírodu kolem.

Vždy používejte ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, rukavice nebo oděv.

Při aplikaci postřiků nejezte, nepijte a nekuřte.

Po aplikaci si důkladně umyjte ruce.

Postřiky provádějte pouze za bezvětrného počasí, ne po dešti ani před deštěm, což by snížilo účinek postřiků.

Alternariová skvrnitost mrkve ochrana

Další možností ochrany porostů mrkve je použití organického hnojiva, které dodává rostlinám nejen dostatek výživových látek, ale také zlepšuje jejich obranyschopnost vůči chorobám a škůdcům. Místo fungicidních prostředků tedy doporučujeme mrkve hnojit Hnojíkem. Toto přírodní organické hnojivo totiž obsahuje lehký poměr svlečků moučných červů

Ve svlečcích moučných červů je obsažen chitin, který má na svědomí repelentní účinek proti škůdcům a chorobám, který je obsažen ve svlečcích. Chitin je přírodní biopolymer, který se nachází v exoskeletu hmyzu, korýšů a dalších bezobratlých, ale také v buněčných stěnách některých hub. Je velmi odolný a může poskytnout různé výhody rostlinám, pokud se používá jako doplněk.

Jedním z klíčových způsobů, jak chitin posiluje rostliny, je podpora jejich imunitního systému. Rostliny mají schopnost rozpoznávat chitin jako signál přítomnosti škůdců nebo chorob. To může vyvolat obrannou reakci, známou jako „indukovaná systémová rezistence“ (ISR). Když se rostliny setkají s chitinem, mohou aktivovat geny související s obranou a produkovat obranné chemikálie, které jim pomáhají lépe odolávat útokům škůdců a chorob.

Další způsob, jakým může chitin posilovat rostliny, je jeho schopnost podporovat růst prospěšných mikroorganismů v půdě, jako jsou chitinolytické bakterie. Tyto bakterie rozkládají chitin na jednodušší sloučeniny, které rostliny mohou využít jako zdroj živin. Současně tyto bakterie mohou konkurovat patogenním organismům, což snižuje riziko chorob rostlin.

Navíc chitin může zlepšovat strukturu půdy tím, že podporuje tvorbu agregátů půdních částic, což může zlepšit propustnost půdy pro vodu a vzduch a také zlepšit schopnost půdy zadržovat živiny. Hnojivo se dá použít jako sypké a zapravit do půdy, nebo jako roztok, kterým můžete záhony s mrkví zalévat nebo v případě potřeby i postříkat. Vždy dbejte pokynů na obalu.

Hnojík soudek zepředu

Zdroje:

Nákup na eshopu

Další zajímavé články