Dokonalé přírodní hnojivo na Bublinatku
ale také vhodné pro všechny rostliny, ať už venku nebo doma.

Skvělé vlastnosti a snadná aplikace na Bublinatku

Připravte výluh z Hnojíku (1 čajová lžička na 1L vody) a zalijte Bublinatku 2x za měsíc v době vegetativního růstu.

Kolik hnojiva potřebujete

Bezpečné pro lidi a zvířata + ochrana rostlin

Fotografie od zákazníků

Bublinatka

Bublinatka, známá také jako Utricularia, je fascinující masožravá rostlina, která uchvacuje svou schopností lovit drobné členovce pomocí měchýřků na listech. Rostlina vyžaduje stanoviště s rozptýleným světlem nebo polostínem a je nejvíce zastoupena v sladkovodních mělkých vodách. Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris) je největší druh bublinatky rostoucí v České republice.

Bublinatky se množí rozmnožováním, preferují mělká sladkovodní stanoviště a nepotřebují žádné kořeny, neboť volně splývají ve vodě. U tropických i subtropických druhů bublinatky můžeme spatřit různobarevné květy, zatímco ty, které rostou v České republice, mají převážně žluté květy

Ekologie a ochrana bublinatky jsou velmi důležité aspekty pro její pěstování a udržení biodiverzity. Správná péče o bublinatky zahrnuje zajištění stabilního vodního prostředí s dostatkem rozptýleného světla a pravidelnou zálivkou. Pěstování bublinatek vyžaduje specifické podmínky, ale jejich jedinečné vlastnosti a estetický vzhled z nich dělají atraktivní přírůstek do sbírky každého botanika.

Klíčové body

 • Bublinatka je masožravá rostlina, která loví drobné členovce.
 • Vyžaduje sladkovodní mělká stanoviště a rozptýlené světlo.
 • Nejběžnějším druhem v ČR je bublinatka obecná s převážně žlutými květy.

Biologie a rostlinné charakteristiky bublinatky

Bublinatka (Utricularia) je fascinující masožravá rostlina s unikátními adaptacemi pro přežití a lov kořisti. Má různé formy a různé strategie růstu, které jí umožňují prosperovat v různých klimatických podmínkách.

Morfologie bublinatky

Rostliny bublinatky jsou charakteristické svými lapacími měchýřky, které slouží k lovení drobných vodních živočichů. Tyto měchýřky fungují na principu podtlaku a zajistí rychlé nasátí kořisti. Kromě toho mají bublinatky lodyhy a listy, které jsou přizpůsobeny různým stanovištím.

Bublinatka může mít vodní, pozemní, epifytické nebo hlíznaté formy. Vodní formy, které mohou dosáhnout délky až 1,5 metru, často tvoří husté porosty. Pozemní formy mají drobné úzkolisté prýty rostoucí v houštinách. Epifytické bublinatky mají robustnější listy a často orchidejovité květy, zatímco hlíznaté formy se vyskytují v sezónně vlhkých stanovištích.

Postup růstu

Růst bublinatky začíná z turionu, což je speciální zimní pupen, který přežívá nepříznivé podmínky. Když se podmínky zlepší, turion se aktivuje a začne růst nová rostlina. Bublinatky se mohou šířit vegetativně pomocí svých lodyh a listů, které se snadno multiplikační.

Lapací měchýřky se formují rychle a efektivně loví kořist pomocí podtlaku. Rostlina se tak dostává k potřebným živinám, které jí pomáhají růst a kvést. Květy bublinatky, často připomínající orchideje, jsou velmi dekorativní a přitahují pozornost nejen pěstitelů, ale i opylovačů

Bublinatka

Bublinatka - druhy

Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris)

Největší bublinatka rostoucí v České republice. Je hydrofyt, což znamená, že roste ve vodě. Stonky mohou dosahovat délky až 1 metru. Tato rostlina plave volně ve vodě, což jí umožňuje snadný přístup k živinám.

Bublinatka jižní (Utricularia australis)
Roste nejen v České republice, ale i v dalších částech Evropy. Preferuje stojaté nebo pomalu tekoucí vody. Pěstování vyžaduje čistou vodu s nízkým obsahem živin. Dobře se jí daří v akváriích.

Bublinatka menší (Utricularia minor)
Tento druh je menší a často se vyskytuje v mělkých vodách, jezerech nebo rašeliništích. Pěstování je vhodné na zahradních jezírkách s čistou vodou. Vyžaduje dostatek slunečního svitu.

Bublinatka přisedlá (Utricularia sandersonii)
Tato bublinatka se vyskytuje ve skalnatých oblastech a přisedává na povrchu skal. Roste ve vlhkých, stíněných podmínkách. Pěstování vyžaduje udržování vysoké vlhkosti a částečný stín.

Bublinatka nachová (Utricularia purpurea)
Nachází se v močálech a pomalu tekoucích vodách. Tento druh má charakteristickou nachovou barvu květů. Preferuje kyselé prostředí s vysokou vlhkostí. Vhodné je pěstování ve venkovních močálech nebo specializovaných akváriích.

Tabulka hlavních druhů bublinatek

DruhLokalitaPodmínky k pěstování
Utricularia vulgarisStojaté vody České republikyČistá voda, volné plovoucí
Utricularia australisEvropaStojaté vody, nízký obsah živin
Utricularia minorJezírka, rašeliništěSlunečné, mělké vody
Utricularia sandersoniiSkalnaté oblastiVysoká vlhkost, částečný stín
Utricularia purpureaMočály, tekoucí vodyKyselé prostředí, vysoká vlhkost

Bublinatky jsou fascinující masožravé rostliny, které lze úspěšně pěstovat i mimo jejich přirozené prostředí. Zajištění správných podmínek je klíčem k jejich úspěšnému růstu

Pěstování a ochrana bublinatky

bublinatka sidlovita utricularia subulata semena bublinatky 15 ks

Bublinatka (Utricularia) je masožravá rostlina patřící do čeledi bublinatkovité. Jsou rozděleny do několika typů, včetně vodních druhů jako je bublinatka prostřední (Utricularia intermedia) a bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris).

Pěstování:

Bublinatky vyžadují specifické podmínky pro růst. Vodní druhy potřebují čistou, mírně kyselou vodu a dostatek světla. Ideální teplota se pohybuje mezi 15-25°C.

 • Světlo: Jasné a nepřímé.
 • Teplota: 15-25°C.
 • Substrát: Chudý na živiny, mírně kyselý.

Epifytní druhy preferují vzdušnou vlhkost a dobře propustný substrát.

Ochrana:

Bublinatky jsou často kriticky ohrožené druhy kvůli destrukci přirozených biotopů. Ochrana je klíčová pro jejich přežití.

 • Monitorování biotopů: Sledování a ochrana přirozených prostředí.
 • Územní ochrana: Vytváření chráněných území.
 • Zákony: Dodržování legislativy chránící ohrožené rostliny.

Ohrožení:

Ohrožení bublinatek je často důsledkem lidské činnosti. Kriticky ohrožené druhy vyžadují zvláštní péči a pozornost, aby se jejich populace mohly zotavit.

S dostatečnou péčí a ochranou je možné zachovat tyto fascinující masožravé rostliny pro budoucí generace

Bublinatka - hnojení

Bublinatka je rostlina, která vyžaduje pravidelné hnojení pro zdravý růst a vitalitu. Hnojík je super výhodnou volbou pro optimální výživu této rostliny, a zároveň má i repelentní účinky.

Četnost hnojení

 • Jaro a léto: Hnojte každé dva týdny.
 • Podzim a zima: Hnojte jednou měsíčně.

Míra hnojení

Při každém hnojení použijte malé množství hnojiva. Pro bublinatky je obecně doporučeno:

 • Mladé rostliny: 1/4 doporučené dávky.
 • Dospělé rostliny: 1/2 doporučené dávky.

Hnojík je zvlášť účinný v kombinaci s pravidelným zavlažováním a adekvátními světelnými podmínkami

Ekologie a výskyt

Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris) je druh masožravé rostliny, která se vyskytuje především ve vodních ekosystémech střední Evropy. Její přirozené prostředí zahrnuje mělké, stojaté nebo pomalu tekoucí vody jako rybníky, tůně a mrtvá ramena řek.

Tato rostlina preferuje mezotrofní až eutrofní vody s bahnitým nebo písčitým dnem. Typické hloubky, v nichž roste, se pohybují mezi 0,3 a 1,5 metry.

Bublinatky rostou v prostředí s trvalým dostatkem rozptýleného světla nebo polostínu. Plný sluneční svit může způsobit nechtěný růst řas a sinic, což může být nepříznivé pro jejich růst.

V zimě bublinatka obecná tvoří turiony, což jsou přezimovací pupeny, které nepotřebují světlo. Tyto turiony umožňují přežít zimní období a na jaře opět zahájit růst.

Typická stanoviště

 • Rybníky
 • Tůně
 • Mrtvá ramena
 • Kanály a příkopy
 • Zálivy rybníků
 • Pískovny a hliniště

Výskyt

Bublinatky lze najít v teplejších oblastech, kde se často vyskytují v mělčinách blízko břehu. Mimo střední Evropu mohou být objeveny téměř ve všech klimatických pásmech, s výjimkou nejsušších oblastí a některých ostrovů.

Rostliny živí drobní vodní živočichové, které chytají do svých měchýřků na listech. Tento proces je důležitý pro jejich výživu a přežití v různých vodních prostředích

bublinatka jizni 270252

Reprodukce bublinatky

Bublinatka se rozmnožuje prostřednictvím semínek, která se tvoří v tobolkách po úspěšném kvetení a opylení. Tento proces zahrnuje několik specifických fází, které jsou klíčové pro cyklus života rostliny.

Vývojový cyklus

Kvetení a opylení: Bublinatka kvete žlutými květy v létě. Květy lákají opylovače, kteří hrají klíčovou roli v přenosu pylu mezi květy. Tento proces zaručuje genetickou rozmanitost a životaschopnost rostliny.

Tvorba tobolky: Po úspěšném opylení vznikají tobolky. Tobolky obsahují semínka a dozrávají během několika týdnů. Tento krok je rozhodující pro následující generaci bublinatek, jelikož zajišťuje uvolnění nových semínek do prostředí.

Semínka a jejich rozptyl: Jakmile tobolky dozrají, prasknou a uvolní semínka do vody. Semínka jsou drobná a lehká, což jim umožňuje snadno se rozptýlit do okolí. Tento mechanismus usnadňuje šíření rostliny do nových lokalit pro růst.

Tento cyklus rozmnožování je důležitý pro udržení populace bublinatek v přírodě.

Bublinatka jako masožravá rostlina

bublinatky severovychodniho thajska 5 jpg

Bublinatka je zvláštní masožravá rostlina s unikátním systémem lovu kořisti a trávení. Zaměřuje se na drobné vodní organismy, které chytá pomocí specifických struktur nazývaných měchýřky.

Lapací mechanismus

Bublinatka chytá svou kořist do lapacích měchýřků, které jsou umístěny pod vodou nebo v půdě. Tyto měchýřky fungují na principu podtlaku. Když se kořist dotkne spouštějících chloupků na povrchu měchýřku, otevře se ventil a nasaje kořist dovnitř.

Tento proces je extrémně rychlý, trvá jen několik milisekund. Měchýřky se pak uzavřou a udrží kořist uvnitř pro trávení. Tato strategie umožňuje bublinatce efektivně lovit v různých prostředích, od sladkovodních vodních ploch až po vlhkou půdu.

Strava a trávení

Kořist bublinatky zahrnuje převážně malé vodní organismy, jako jsou plankton, mikroorganismy a drobní hmyz. Jakmile je kořist uvnitř měchýřku, rostlina začíná sekreci trávicích enzymů.

Trávení trvá několik hodin až dní, v závislosti na velikosti a druhu kořisti. Enzymy rozloží tělo kořisti, což umožňuje absorbci živin jako jsou dusík a fosfor.

Tento efektivní způsob získávání živin je zvláště důležitý v prostředích, kde je půda chudá na živiny, což dává bublinatce evoluční výhodu nad jinými rostlinami

Často kladené otázky

Bublinatka vyžaduje vysokou vlhkost a dostatek světla. Je důležité zajistit, aby substrát byl vždy vlhký. Kvůli svému specifickému způsobu získávání živin potřebuje dešťovou vodu nebo destilovanou vodu, která je bez minerálů.

Mezi běžné druhy v České republice patří Utricularia vulgaris, která je největší bublinatkou v této oblasti. Další často se vyskytující druhy zahrnují Utricularia australis a Utricularia minor.

Pro pěstování doma bublinatka potřebuje mnoho světla, vlhka a speciální substrát. Substrát by měl být kyselý a bez živin, používá se směs rašeliny a písku. Je nezbytné také zajistit, aby nádoba měla dostatečnou vlhkost a pravidelnou zálivku dešťovou vodou.

Bublinatka se vyznačuje charakteristickými podtlakovými pastmi, které lapají hmyz a drobné živočichy. Mají různé typy květů, které mohou připomínat květy orchidejí. Listy a pasti mají různé tvary v závislosti na konkrétním druhu.

Bublinatka používá podtlakové pasti, které jsou ponořené do vody nebo vlhkého substrátu. Jakmile se kořist dotkne spouštěcího mechanismu, past se rychle otevře a nasaje kořist dovnitř, kde je poté strávena enzymy.

Hnojení venkovních a okrasných rostlin

Jak používat Hnojík na všechny ostatní rostliny

dávkování hnojíku

Jak používat Hnojík

Jak používat Hnojík posypem, zálivkou či postřikem. Způsoby zesílení účinku na škůdce a nemoci rostlin.

ovoce a zelenina

Pěstování rostlin podle kategorií

Seznámení se s rostlinami, jejich pěstováním a hnojením přehledně podle druhů.

Nákup na eshopu

Další zajímavé články